torsdag 13 februari 2014
Juridiken håller inte. Verifierbarheten i dagens miljöindex bara ett av problem som gör att de inte duger som grund för statligt rabattsystem.

Nya fartyg in. Regeringen har nu ansökt hos EU-kommissionen om att få utöka sjöfartsstödet till att omfatta fler fartyg än last- och passagerarfartyg.

Introducerar roro. Nya skeppningsmöjligheter till Polen och Danmark innebär att Baltic Line räknar med att gods kommer att flyttas från landsväg till fartyg.

Upprustning. Stena Line och Frederikshavn Havn har ingått avtal om att utveckla färjehamnen i Fredrikshamn.

Bättre lönsamhet. Bulkrederiet ESL Shipping inom den finska Aspokoncernen skapar resultat genom att öka i volym och reducera bunkerkostnader.
Förbättrar. Det åländska färjerederiet Viking Line redovisar ett märkbart starkare resultat för 2013 än året innan.

Affär klar. Efter två års sökande har nu anrika Sietasvarvet i Hamburg fått en köpare – ryska Pella som lovar att anställa och investera mer.

Utebliven order. En kontraktskonflikt stoppar bygget av nästa generations ubåt, vilket gör att man kan komma att tvingas varsla personal.

Säljer mer. MacGregor noterade en kraftig ökning i sin orderingång för lasthanteringsutrustning under år 2013.

Ökad efterfrågan. Wärtsilä noterar kraftigt ökad orderingång inom affärsområdet Ship Power under fjolåret.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50