tisdag 12 februari 2013
Bärgning onödigt dyr. Den redan rekorddyra bärgningen av Costa Concordia blir ännu dyrare.

Fick båten över sig. Åtta personer befann sig ombord på livbåten på 20 meters höjd då en vajer plötsligt gick av.

”Folk var helt galna. ” Kryssningsfartyget som i fyra dygn drev omkring utan fungerande avloppssystem och med begränsat matförråd är nu i hamn.

Känd sanerare. MIka Vehviläinen tar över ledningen för Cargotec, en av de stora tillverkarna av lasthanteringsutrustning.

Friar myndigheterna. Biträdande JO konstaterar att inget fel begicks när problemfartyget Onyx tilläts lämna Finland.
Alla stora svenska isbrytare ute. Sjöfartsverkets isbrytarledning förutspår en normal isutbredning i vinter.

”Ökar vår konkurrenskraft. ” Inseglingen till Trelleborg blir säkrare och innebär också att hamnen ta emot större fartyg.

Dyrare kanalfärd retar redare. Samtidigt som Suezkanalens administration redovisar vikande trafiksiffror meddelar myndigheten att avgifterna höjs.

Borrfartyg kräver mycket el. ABB börjar leverera kompletta elsystem till sju borrfartyg i år.

Organisation kritiserar EU-redare. NGO Shipbreaking Platform vill tvinga rederier att skrota inom EU.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50