onsdag 16 februari 2022
Viktiga hamnar. Corehamnarna anser att deras status måste konkretiseras av regering och riksdag samt få genomslag i den nationella planen för infrastruktur.
Årsredovisning. Concordia Maritimes förhoppningar om en återhämtning på tankmarknaden under 2021 infriades inte.
Vetenskap. Kvinnor och minoritetsgrupper är särskilt utsatta för mobbning och trakasserier till sjöss. Det visar en vetenskaplig artikel av Cecilia Österman och Magnus Boström på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, som också konstaterar att det inte hänt speciellt mycket på området de senaste 25 åren.

Fossilfritt. Furetank säkrar framtida tillgång på LBG genom avtal med Eskilstuna Biogas.
Olycksrapport. Det var ett brott på en metalltråd i en reglagekabel som orsakade dödsolyckan i Torshamnen i Göteborg i mars förra året. Det konstaterar Statens haverikommission i sin slutrapport.

Motvikt. Nu är Svensk Sjöfarts kalender för en bättre arbetsmiljö färdig. Kalendern finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska.
Nybygge. Tern Island, det första av två 15.000 dwt produkttankfartyg för Terntank, har nollutsläpp vid hamnoperationer där landström lir tillgänglig.
Statistik. De långvariga restriktionerna till följd av coronapandemin har medfört stora minskningar i resandet. De största relativa minskningarna har varit i långväga flyg och sjöfart, skriver Trafikanalys i en ny rapport.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50