lördag 9 maj 2020
Möter efterfrågan. Genom att sätta in ett större fartyg stärker CLdN kapaciteten mellan Göteborg och Zeebrugge med 20 procent.

Debatt. Johan Büser, socialdemokratisk riksdagsledamot, anser bland annat i en debattartikel att kompetensbristen är en av de stora utmaningar som Sjöfartssverige står inför.

Tid för eftertanke. Sveriges Hamnar drar tillbaka sina lockouter efter att ett nytt medlarbud har presenterats.

Svensk flagg. Expeditionsfartyget Kinfish har nu fått svensk flagg.

För Europeiska marknaden. Stena RoRo har köpt den japanska ropax-färjan Yamato.

Mer trä. Under förra året ökade hanteringen av sågade trävaror i Göteborgs containerterminal.

Eldrift. Isländska Vegagerðin (motsvarande Vägverket) har Islands första eldrivna färja i beställning och den konstrueras för att klara hårt väder.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50