tisdag 8 december 2015
Världsrykte. Maritime Insights vd får ta emot årets utmärkelse från Göta Älvklubben.

Lloyd’s hänger på. Klassningssällskapet följer marknaden och utvecklar nya regler för framtida bränslen med låg flampunkt.

”Flera steg. ” I februari är det dags för Tullverket och Kustbevakningen att integreras i elektroniska MSW-portalen.
Stormskada. I den grova sjön slets en radarantenn på backen loss och krossade glasen i två fönster i frontskottet på Victoria I.

Räddade. Göteborgs skyline får behålla kranarna från varvsepoken.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50