tisdag 12 november 2013
Återvänder till skeppsbyggeriet. Slutar som vd för Sveriges Redareförening efter ett och ett halvt år.

Avtal i hamn. Färjorna i Stockholm och Göteborg har åter börjat gå enligt tidtabell – arbetsgivare och fack har enats om ett nytt treårigt avtal.

Sjösättning. TUI Cruises första nybygge Mein Schiff 3 sjösattes den 8 november på STX Finlands Åbovarv.

Många resenärer. När kryssningssäsongen 2013 summeras kommer över 800.000 passagerare rest till och via Köpenhamn.

Stort kontrakt. American Auto Logistics har lämnat in en formell överklagan mot att rederiet förlorade en upphandling om biltransporter med amerikanska regeringen.
Lågtryck. Wärtsilä introducerar beprövad lågtrycksteknik i lågvarviga tvåtaktsmotorer med flerbränsledrift.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50