lördag 9 maj 2020
”Prestigefyllt. ” Ingår avtal med Stena Line Scandinavia om att utbilda 250 befäl i Bridge Resource Managment.

Obligatoriskt. Från och med 2018 ska sjöfarten rapportera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp globalt.

Krängde. Oklart om underkänd Chalmers-livbåt finns på svenska fartyg. Ärendet tas nu vidare till EU-kommissionen.

Utspel. Ostkusthamnar i samverkan kritiserar myndigheten Trafikanalys för att underskatta sjöfartens potential att ta över gods från lastbilar. Håller du med?
Mycket pengar. Turistnäringen i Stockholm tjänar över en halv miljard på kryssningspassagerare.

”Avvägt beslut. ” Fortsatta id-kontroller i ytterligare tre månader på bland annat linjen Helsingborg-Helsingör.

Vidgar vyerna. Arctech-varvet i Helsingfors vill komma in på marknaden för färjor och kryssningsfartyg.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50