lördag 9 maj 2020
Ratificerar. Finland har ratificerat och därmed kan ballastvattenhanteringskonventionen träda i kraft om ett år.

Miljardinvestering. För att kunna ta emot större godsfartyg och behålla direktlinjer till andra världsdelar krävs en djupare farled in till Göteborgs hamn.

”Mycket pengar”. Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i Göteborg har köpt in varsin LNG-simulator från norska Kongsberg.
Hur går det med bygget i Värtan? Ingrid Hansson, kommunikatör på Stockholms Hamnar, berättar om den nya passagerarterminalen.

”Svårförklarligt”. Vakthavande befäl på Victoria tog ingen säker position under de senaste två timmarna innan grundstötningen i Kattegatt 2015.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50