onsdag 22 februari 2023
Nyttjandeförbud. Bulkfartyget som stoppades i Malmö sedan Transportstyrelsen upptäckt en rad allvarliga säkerhetsbrister ombord har nu fått lämna hamn. Bristerna bedöms ha åtgärdats.
Byter flagg. Tallink Grupp har beslutat att flagga om Galaxy till lettisk flagg. Flaggskiftet ska ske i mitten av april.  
Risk. Sjöfartsverket har genom sjömätningar tagit fram unika bilder på sju miljöfarliga vrak som kan behöva saneras.

Bokslut. Tallink Group gjorde en nettovinst på 13,9 miljoner euro för 2022 och är därmed tillbaka på svarta siffror för första gången sedan 2019. Koncernens passagerar- och fraktstatistik och resultat förbättrades över hela linjen jämfört med året innan.
Batteriteknik. Transportstyrelsen har gjort en uppdatering av sina riktlinjer för batteri- och hybriddrivna fartyg för att förtydliga vad som krävs för att en elektrisk konvertering eller nyinstallation ska bli godkänd.
Hamnanlöp. Gävle hamn inför ett kösystem för anlöpande fartyg. Syftet är att möjliggöra för fartyg att sänka utsläppen genom eco-driving.

Fartygsaffärer. Furetank och kanadensiska Algoma Central Corporation utökar sitt joint venture FureBear genom att tillsammans med Larsson Shipping ta över Algomas produkttankfartyg Algonorth.
Avyttring. Det blir ingen trafik mellan Visby och Västervik i sommar. Det står klart efter att Gotlandsbolaget meddelat att de vill sälja eller hyra ut fartyget HSC Gotlandia II.
Bokslut. Viking Line klarade högre bunkerkostnader tack vare kraftigt ökade passagerarvolymer. Bolagets rörelseresultatet för 2022 uppgick till 38,3 miljoner euro trots att driftskostnaderna ökade med 76,4 procent till 336,5 miljoner euro.

Klimatlag. Inför slutförhandlingarna av FuelEU Maritime, en del av EU:s klimatpaket, uppmanar Europeiska redareföreningen EU:s lagstiftande församlingar att inkludera bränsleleverantörerna i den kommande lagstiftningen.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50