lördag 9 maj 2020
Konfliktåtgärder. Hamnarbetarförbundet avvisar medlarnas bud, i morgon väntar strejker och lockouter.

Lämnar. SOL:s roro-fartyg Vikingland säljs till Salamis Lines på Cypern.

Sjätte systern. Mein Schiff 2 är det sjätte nybygget som Meyer Turku och dess föregångare levererar till TUI Cruises.

Framtidsspaning. Executive Meeting i Göteborg tog upp aktuella frågor som Brexit men även de marknadsöversikter som är kännetecknande för Lloyd’s List Consulting.

Beställning. Förra veckans intentionsavtal följs nu upp av ett skeppsbyggnadskontrakt mellan Kvarken Link och RMC.
Ny regering. Tomas Eneroth (s) blir kvar som infrastrukturminister och leder ett nytt departementet för bara infrastrukturfrågor. Anders Ygeman gör comeback i samma departement.

Fler behövs. Smarta fartyg och ny teknik är inget som innebär färre sjömän i framtiden, enligt en ny studie.

Mer is. Isen lägger sig nu i snabb takt i de svenska farvattnen. I kväll når statsisbrytaren Ale Vänern.

Oroligt. Hamnkonflikten intensifieras efter att fler strejkvarsel har lagts och Sveriges Hamnar svarat med lockoutvarsel.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50