tisdag 22 augusti 2017
Snart färingar. BTÖ:s vd Bill Söderberg ger bakgrunden till varför de lämnade svensk flagg.

Installerat ombord. Stena Germanica är ett av fartygen som nu har utrustats med ett STM-kompatibelt bryggsystem.

Förlängs. Efter en omfattande ombyggnad i Raumo kommer havsforskningsfartyget Aranda att kunna operera fram till 2030-talet.

Storaffär. Franska oljebolaget Total köper Maersk Oil för 7,5 miljarder USD. Ny väntar ytterligare försäljningar av rederijättens energibolag.

Solvent. The Swedish Club har gjort väl ifrån sig under årets första halvår.
Först. Sovcomflots nybygge Christophe de Margerie uppges vara världens första isbrytande LNG-tankfartyg.

Antiterrorstöd. KBV och Polismyndigheten får i uppdrag att analysera hur de kan samarbeta mer vid insatser mot terrorism.

Uppåt. Wasalines halvårsrapport visar en ökad efterfrågan för färjelinjen mellan Umeå och Vasa.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50