lördag 9 maj 2020
Byggprojekt. Transporter sjövägen påverkas negativt av allt färre kajplatser i Göteborgs innerhamn.

Avgår i förtid. Generaldirektör Lena Jönsson har ansökt om att bli entledigad från sin tjänst på Kustbevakningen i förtid.

Välbelönad. Ännu ett pris går till arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman.

Varsel. Seko varslar om strejk i skärgårdstrafiken som främst berör Stockholm.

Sjönk 2007. Sea Diamant, tidigare Birka Princess, kommer att bärgas.
Godkänt. Regeringens proposition om regelförenklingar gällande bland annat fartygsregistrering bifölls av riksdagen.

Dop. Det första av de nybyggen som Erik Thun har i beställning döptes och sjösattes i Holland i helgen.

Kritik. JO kritiserar Kustbevakningen för ”bristande hantering” efter att det dröjt tre månader innan en förfrågan besvarades.

Uppskattat. Destination Gotlands färjetrafik mellan Visby-Västervik, som inleddes i somras, fortsätter även nästa år.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50