lördag 9 maj 2020
Branschråd. Sjöfartsverkets ekonomi har stabiliserats, men många frågetecken behöver ännu rätas ut, som till exempel anslagsfinansieringen.

Mer sjöfart. De tre politiker från den nyvalda riksdagen som medverkade i Svensk Sjöfarts panel är mycket positiva till sjöfartens roll inom framtidens transporter.

Omfattande. ITF har gett forskare på Yale i uppdrag att kartlägga sjömäns psykiska hälsa.

Hög säkerhet. Säkerhetsläget inom sjöfarten var förra året hög, enligt Transportstyrelsens säkerhetsöversikt.

Namngivning. Fure Valö har officiellt fått sitt namn vid varvet i Kina.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50