tisdag 11 november 2014
”Best in class. ” I Finland råder en vinnarattityd – något som SRF också vill ta del av och föra över till sina medlemmar

Avslag. Även Kammarrätten anser att rederiet Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson ska upptaxeras med mångmiljonbelopp.

Fartygsagenters jobb hotade. Nya EU-direktivet om användargränssnittet Single Window kan ta jobbet från fartygsagenterna.

Ohållbar situation. Efter misstänkta bedrägerier och stora förluster har danska OW Bunker begärts i konkurs.
Ekonomin tar sig. Europeiska rederier tjänar pengar medan Kina, Korea och Taiwan har det tufft. Men det kan ha vänt och det gäller att samarbeta.

Ingen dödsdom. Befälhavaren på den förlista sydkoreanska färjan har dömts till 36 års fängelse.

”Ser över möjligheten”. Efter ökat anslag från regeringen vill Kustbevakningen utbilda fler kustbevakare.

Framtidens bränslen. LNG är det som alla tror på, på Skeppsmäklareföreningens höstmöte, men kommer det att komma skattemässigt drivmedel?
Hälsan i fokus. Ett hållbart sjömansliv var temat för årets SAN-konferens, där en av föreläsarna fick ett kärnfullt åhörarsvar på frågan om varför det behövs en hälsostrategi.

”Be om myteri. ” Snart trafikerar nya färjor Göta älv – men först efterfrågar Västtrafik göteborgarna om namnidéer.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50