onsdag 29 april 2020
Brottsmisstankar. Passagerarfartyget Birger Jarl trotsade myndigheternas bestämmelser och lämnade Stockholm under tisdagen utan giltiga tillstånd.

Ingen produktionsökning. Krisen inom kryssningsindustrin tvingar Meyer Turku att säga upp personal och omförhandla leveranstidtabeller för fartygen i order.

Lyckat besättningsbyte. Efter ett intensivt arbete, dag och natt på toppnivå, lyckades Donsötank genomföra ett besättningsbyte på Solero utanför Barcelona.

Debatt. Moderaterna Maria Stockhaus och Anders Hansson vill att regeringen snabbt beslutar om en tillfällig förändring av lagen om sjöfartsstöd för att stödja krisdrabbade rederier.
Ändring av lagen. Finlands kommunikationsministeriums proposition om slopade farledsavgifter under 2020 överlämnas till riksdagen i maj.

Inga byten. Wallenius Marine arbetar för högtryck med att åter få igång besättningsbyten, som nu står still på grund av coronakrisen.

Blogginlägg från Kompetensbloggen

Prisade hjältar. Fyra sjöräddare från RS Munsö/Ekerö utses till årets sjöräddare för sin snabba insats när en båt sjönk och fem personer hamnade i vattnet utanför Mariefred.

Ekonomi. Sjöfartsverket räknar med ett underskott på över 300 miljoner kronor på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifter, det som en följd av coronakrisen.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50