lördag 9 maj 2020
Av stapeln. Ektanks nybyggen Ek-River och Ek-Stream firades i dagarna vid varvet i Kina med både namngivning och sjösättning.

Granskning. Riksrevisionen lämnade i dag in sin granskning av landets affärsverk till regeringen.

Internet. Telenor Maritime kommer att installera sin senaste anslutningsplattform ombord på Finnlines färjor.

Nytt underlag. KTH-studie visar på att pråmtrafik i Mälaren är ett fungerande logistiskt alternativ även under isvintern.

Testbädd. Stena Jutlandica förses med eldrift i tre steg. Under våren installeras batterier som räcker till manövrering i hamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50