lördag 9 maj 2020
Magert. 55 miljoner till forskning och innovation inom sjöfartsområdet räcker inte tillräckligt långt, enligt Lighthouse.

Rekordvolym. Med närmare 6,9 miljoner passagerare noterar Viking Line nytt rekord för 2017.

En miljon. Tallink noterar ökade volymer bland annat i trafiken mellan Sverige och Estland.

Upp 8 procent. Antalet passagerare mellan Umeå och Vasa har ökat för varje år sedan 2013.

Expanderar. Göteborgsbaserade Transdev köper Stockholmsrederiet Blidösundsbolaget.
Gemensam plan. I fem punkter listar åtta debattörer hur man bör prioritera bland fossilfria bränslen för att snabba på omställningen.

Sjögång. Lotsbåten kan ha kantrat på grund av en kombination av vågor och kraftiga strömningar från ett större fartyg.

Fler kvinnor. Kinas sjöfartsnäring stärker sin position som globala ledare, medan det fortfarande bara finns en svensk bland de 100 mest inflytelserika.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50