onsdag 20 januari 2021
På spåret. Tågfärjorna mellan Trelleborg och Rostock spelar en central roll för redundansen i det svenska transportsystemet. Det slår Trafikverket fast i ett regeringsuppdrag som redovisades nyligen.
Kultur. Pandemin är en katastrof för Sveriges k-märkta fartyg. Det visar en undersökning från Sjöhistoriska museet.
Avgifter. VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.

Coronautbrott. Åtta personer, varav sex anställa på Stena Line, har smittats av covid-19 på Stena Scandinavica under ett varvsbesök i danska Odense.
Byter chefer. Det blir Tallink Siljas vd Marcus Risberg som efterträder Christer Bruzelius som vd för Destination Gotland. Ny vd för Tallink Silja blir Ats Joorits som tidigare varit vice vd.
Skandinavisk profil. Finskbyggt fartyg med sovjetiskt förflutet blir svenskägt expeditionsfartyg.

Byter linje. Stena Line ändrar planerna för nyss levererade Stena Embla.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50