onsdag 17 november 2021
Rapport. Bergrund som sticker upp på havets botten kan förklara de hål som upptäckts i Estonias skrov. Det framgick när Stockholms universitet presenterade sina slutsatser av de undersökningar som genomförts under sommaren.
Avgifter. De föreslagna höjningarna av farleds- och lotsavgifterna ska nu genomföras, trots extra anslag till Sjöfartsverket och omfattande kritik från remissinstanser.
Lämnar. Rikard Engström lämnar uppdraget som vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Framtidssäkring. Wärtsilä lanserar en ny lösning för konvertering av tvåtaktsmotorer för användning av framtida bränslen.
Joint venture. N-O-S har med en amerikansk partner inlett en ny verksamhet i USA och beställer fyra CTV från ett amerikanskt varv.
Vd-byte. Den 1 januari 2022 genomförs ett vd-byte inom Concordia Maritime. Nuvarande vd Kim Ullman önskar gå i pension och Stena Lines hållbarhetschef Erik Lewenhaupt tar över rollen.

Klimat. Den svenske EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) har utsetts till huvudansvarig för den nya EU-lagstiftningen om sjöfartens klimatomställning.
Kollision. Två handelsfartyg kolliderade strax söder om Uddevalla under söndagseftermiddagen. Kustbevakningen har hållit förhör och ett av fartygen, på väg till Tyskland, har fått tillåtelse att fortsätta färden.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50