torsdag 20 augusti 2015
Svarta och röda siffror. För andra kvartalet redovisar Viking Line vinst, medan det är röda siffror för årets första sex månader.

”Har ökat. ” Uppges vara immigranter som skulle ta sig ombord på fartyg till England, något som sägs bli allt vanligare.

Alkohol och tobak. Smuggling ledde till att färjebefälhavare sades upp, varefter ärendet togs till Arbetsdomstolen i Finland.

”Oacceptabelt. ” Pia Berglund kritisk mot att landets kommuner får använda Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar gratis – stor del finansierat av farledsavgifterna.
Förbättring. Tallink redovisar ökad omsättning och vinst för andra kvartalet 2015.

Kortaste sjövägen. Första direktanlöpet från Kina via Nordostpassagen till Varbergs hamn.

På väg uppåt. Rederiaktiebolaget Eckerös halvårsresultat är bättre, men fortfarande negativt på grund av olönsam roro.

1 september. Ulrik Hegelund blir ny finansdirektör för både Viking Supply Ships AB och Viking Supply Ships A/S.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50