tisdag 19 februari 2013
”Många utmaningar. ” Fartygsrockad på Silja Line innebar byte av både besättning och flagg på mindre än två veckor.

Faller för åldersstrecket. Donsötank har sålt kemikalie- och produktankfartyget Navigo, byggd 1992.

Kontrollerad upphuggning. Före detta Kvarkenfärjan RG I är på upphuggningsvarv i Danmark.

Före detta mililtär. Har de senaste två åren varit hamnchef i Karlskrona.

Inväntar utredning. Marknadsför sig ihop med Lysekil som bästa hamnen för de kommande järnmalmsleveranserna från Bergslagen.
Världens viktigaste vattenväg hotad. Sjöfarten fungerade dock normalt trots protesterna från hundratals demonstranter.

Mer kyla på väg. Hela Bottenviken och norra delen av Bottenhavet är nu istäckt, men trafiken har löpt utan större svårigheter.

Alla stora svenska isbrytare ute. Sjöfartsverkets isbrytarledning förutspår en normal isutbredning i vinter.

Skeppsbefälsförbundet varslar. Strandade förhandlingar kan stoppa den finländska isbrytarflottan.

Emma dras till Europa. Det skadedrabbade gigantfartyget är nu på väg till ett europeiskt varv, oklart vilket.
Historiskt svag fraktmarknad. Färre råvarutransporter och minskad kolimport resulterade i minskad omsättning och försämrad lönsamhet.

Kostnaderna ökar. Det är inget drömresultat Viking Line Abp publicerar i sitt bokslut för 2012, men det är ändå positivt.

Lånar av Nordiska Investeringsbanken. Pengarna ska användas till att vidareutveckla teknologin för medelvarviga motorer
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50