lördag 9 maj 2020
Kritik. Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen uttalar sig om den föreslagna höjningen av lotsavgiften.

Blå siffror. En ny rapport beräknar värdet av de maritima näringarna i Sverige.

Nya regler. Transportstyrelsens nya regler för utmärkningar till sjöss börjar gälla 1 juli.

Tuffare regler. Riksdagen fattade i går beslut om hårdare regler för barlastvattenhantering.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50