lördag 9 maj 2020
”Stolta i dag”. Tre av rederierna inom Gothia Tanker Alliance sätter svensk flagg på sina nybyggen.

”Underutnyttjad resurs”. Infrastrukturministern berömmer samarbetet som har lett fram till stärkandet av den svenska flaggan.

Fortsätter. Sverige sitter även följande två år med i IMO Council.

Lämnar. Grimaldiägda ACL lägger ner sin direktlinje mellan Göteborg och USA.

Klar. Kiltank Shipping AB har tagit över sin nya tanker Donia på varvet Fayard i Odense.
Även container. SCA utökar trafiken på Öxelösund med två containerfartyg.

Mottagare. Årets Stena-kulturstipendiater mottog i fredags sina pengar. Stenastiftelsens största donation i år går till Sahlgrenska akademin.

Saknas. Maritimt Forum efterlyser mer sjöfart i sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportplan.

Över Atlanten. Myrstens lilla Apollo fördes över Atlanten för 50 år sedan av sjökapten Yngve Hägerstrand från Åland.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50