onsdag 24 augusti 2022
Optionsfartyg. Serien elhybriddrivna torrlastfartyg för sysselsättning inom AtoB@C Shippings kontraktsfart utökas med ytterligare fem enheter.
Forskning. I en ny förstudie från Lighthouse undersöks interaktionseffekterna mellan propeller och skrov inte bara i lugnt vatten utan även i sjögång.
Premiär. På torsdag kommer Wallenius SOL:s andra nybygge, Baltic Enabler, att påbörja sin första resa i ordinarie trafik. Därmed är rederiets nya duo komplett.

Statistik. Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn. Det visar hamnens halvårsstatistik.
Beslut. Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget för den nationella samordnaren för sjöfart när det gäller att verka för gröna sjöfartskorridorer.
Kvartalsrapport. Concordia Maritime AB redovisar ett vinstbringande Q2 i år efter flera kvartal med röda siffror.

Vrakfynd. Under sommaren har ett antal föremål fraktats från Nederländerna till Marinmuseum i Karlskrona. Det handlar om bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina som sjönk utanför Nederländerna 1781 och som hittades 1989.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50