lördag 9 maj 2020
Uppsägningar att vänta. Hamnkonflikten fortsätter med att APMT varslar 160 medarbetare om uppsägning i Göteborg.

Kritik. Göteborgs Hamn är kritiska till Medlingsinstitutets arbete i hamnkonflikten och kräver nu att ärendet prioriteras.

Hamnkonflikten. Hamnarbetarförbundet upplevde fredagens medlingssamtal som positiva.

Negativa. Ett stort antal svenska industriföretag skriver i ett remissyttrande att förslaget om höjd lotsavgift bör avslås.

Räddning. KBV 002 deltog i räddningsinsatser i södra Medelhavet i fredags och anlände i går till Sicilien med 650 räddade migranter ombord.
Positivt. Scandlines presenterar ett starkt första kvartal och inkasserade nyligen också en fin bekräftelse på sin el-satsning.

Jubilar. Stockholms Reparationsvarv fyller 25 år och firade i dagarna med att hålla varvsseminarium.

Gamman. Om- och tillbyggda Kapellskärs hamn nyinvigdes i dag. Hamnen har moderniserats och fått utökad kapacitet.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50