torsdag 30 oktober 2014
”Minst dåliga alternativet. ” Efter förhandlingar kan de anställda på tågfärjan Trelleborg få behålla jobben med hjälp av pensionsavgångar och omplaceringar.

Flyget spanar. Länsningen av Kertu har gett resultat och fartyget bogseras mot hamn. Oklart dock hur mycket olja som läckt ut.

Sjöräddningsaktion. På onsdagsmorgonen gick fartyget Kertu på grund utanför Landsort. Fartyget tog in vatten och fick evakueras.

Ingen förlust. Affärsområdet TransAtlantic inom Rederi AB Transatlantic redovisar nollresultat efter en lång rad av förlustbringande kvartal.

Nya siffror. Containertrafiken ökar svagt i Göteborgs Hamn under årets tredje kvartal men minskar för helåret, medan rorotrafiken har en mer stabil tillväxt.
Stängd Nordvästpassage. Rekordmånga rederier väljer öst i stället för väst och har ansökt om att få segla norr om Ryssland – 600 förfrågningar har kommit in.

Europa-politik. Efter diverse rockader i tillsättningsprocessen är det nu klart att Violeta Bulc från Slovenien tar över som transportkommissionär.

Håll koll på bränslet. Genom att ha ett system som sammanställer och följer upp datainformation från fartyget, kan bränslekostnaderna sänkas rejält.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50