onsdag 28 februari 2024
Förlängd anbudstid. Torsdag den 29 februari skulle vara sista dag för att lämna anbud i upphandlingen av den färjetrafik som ska bedrivas till och från Gotland från år 2027. Men nu har anbudstiden blivit förlängd.
Nybygge. FureBear har tagit leverans av Fure Vanguard från varvet i Kina. Fartyget, det nionde i Vingaserien, påbörjar nu resan till Europa.
Marinen. Försvarets materielverk, FMV, har tecknat kontrakt med spanska varvet Astilleros Armon Vigo SA för leverans av två nya arbetsfartyg. De nya fartygen ska levereras till Försvarsmakten under 2027 och 2028.

Invigning. I ett nytt design- och utvecklingscenter i Danmark ska flera olika teknikbolag samarbeta för att skynda på uppskalning av produktion av elektrobränslen för sjöfarten.
Utredning. Ge Försvarsmakten i uppdrag att genom avtal säkerställa en fortsatt tågfärjedrift mellan Trelleborg och Tyskland. Det är ett av förslagen från Trafikverket som nu presenterar sin nya utredning på uppdrag av regeringen.
Fartygsdop. Under fredagseftermiddagen dukade N-O-S, Northern Offshore Services, upp till fest i hamnen på Donsö. Det genom ett dubbeldop av de båda nybyggena Runner och Responder, två hybridfartyg som byggts i Singapore. 

Avgifter. En ny rapport från VTI föreslår en genomgripande förändring av Sjöfartsverkets avgiftssystem för handelssjöfarten. Förslaget skulle innebära en kraftig avgiftshöjning. 

Försvar. Sverige kommer att skicka militär personal till en EU-insats i Röda havet. Det handlar inledningsvis om fyra stabsofficerare. Svensk Sjöfart välkomnar beskedet.
Trafikstörningar. Kraftiga vindar i Västsverige har lett till inställda avgångar och svårigheter med förtöjningar i Göteborgs hamn.
Överflyttning. Swecem öppnar en ny terminal i Uddevalla för lagring av merit, ett ämne som används i betong. Transporten från fabriken i Oxelösund ska ske med fartyg istället för lastbil.

Bokslut. Tallink Grupp fortsatte sin återhämtning under 2023, och rapporterar en stark vinst på 78,9 miljoner euro för året.  
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50