lördag 9 maj 2020
”Hårt drabbade. ” En JO-anmälan har gjorts gällande två domar i ”AMPM-härvan”. Enligt anmälan har Skatteverket tolkat MLC fel.

ZVT. Bothnia Bulk är en JIP som ska innebära ett lyft för sjöburna bulktransporter på Bottniska viken och norra Östersjön.

Samtal pågår. Stena Lines färjeterminal i Varberg måste flyttas när den nya stadsdelen Västerport byggs.

Kontroversiellt. Karlshamns kommun ställer sig positiv till det ryska gasledningsprojektet Nord Stream 2.

Studie. Metoden med slow steaming fungerar bra för bulk- och tankfartyg men är betydligt mer komplicerad inom roro- och ropax-segmentet.
Avtal klart. Göteborgska MAN Cryo levererar LNG-tank och bränslesystem till italiensk färja.

Oroad. Hamnkonflikten har pågått alldeles för länge, tycker Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt, som vid torsdagens seminarium även radade upp miljardsatsningarna i hamnen.

Blomstrande sjöfart. Norge har hämtat sig väl efter oljekrisen och i Finland är varvens orderböcker fulla, vilket öppnar upp för svenska företag.

Friade. Förundersökningen mot Sjöfartsverket och dess inköp av räddningshelikoptrar läggs ned.

Friskvård. En kontrollerad och strategiskt utformad ljusmiljö kan bidra till att skapa en gynnsam dygnsrytm för ombordanställda.

”Allt på plats”. Samtliga fem färjelägen i ombyggda Kapellskär är nu i drift. Premiäranlöp till den senast renoverade piren i helgen.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50