torsdag 3 april 2014
Del av handlingsplanen. EU-kommissionen har nu godkänt regeringens begäran om att utöka sjöfartsstödet. De nya reglerna träder i kraft 1 juni.

Ny linje. Göteborg får en roro-linje med bilfartyg som är öppen för alla typer av gods.

Framgångsrikt. Det går bra för Swedish Club som noterar en ökning av de fria reserverna till rekordnivå.

Ny 20-årsplan. Nordens största hamn vill bli ännu större och planerar för fler och större logistikytor plus nya kajplatser för energiprodukter.

Upp och ner. Antalet passagerare ökar men lönsamheten har kraftigt försämrats i åländska Rederiaktiebolaget Eckerö.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50