lördag 9 maj 2020
”Äntligen! ” Högsta domstolen ger grönt ljus till byggandet av Stockholm Norvik Hamn, som kan börja byggas redan i år.

Stopp. Strejken i containerterminalen stoppar all verksamhet enligt APM Terminals.

Låsta positioner. Konflikten i skärgårdstrafiken blir allt värre. Fler fartyg har nu tagits ut i strejk och ingen lösning tycks vara i sikte.

Kompromiss. Tre av fyra Åbofärjor får fortsättningsvis köra 12 knop i en erosionskänslig del av Furusundsleden.

Samma linje. Stena Polaris får nya rutter men Concordia fortsätter på inslagen linje.
Årsmöte. Historiker ifrågasätter siffror på sjöfartens betydelse under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte.

Viktiga beslut. Tuffa förhandlingar mynnar ut i renare Östersjön och ett första steg mot mindre CO2.

Ökad efterfrågan. Ett minskat utbud av bankfinansiering återspeglas i Svenska Skeppshypoteks verksamhet under 2015.

Morsning. En bekant aktör inom sjörätten säger hej igen, Morssing & Nycander kommer tillbaka.
Toppmodern. Den bästa tillgängliga tekniken installerades på Kungsholm som levererades 1966.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50