lördag 9 maj 2020
”Bekymmersamt. ” Minskat söktryck till sjöfartsutbildningarna på Chalmers och i Kalmar oroar prefekterna på skolorna, som nu vill locka till sig ungdomarna på nya sätt.

Ökade kostnader. I ett värstascenario kan avgifterna komma att höjas med upp till 13,5 procent. Samtidigt skjuts införandet av den nya modellen upp till 2018.

Fler projekt. Sjöfartshögskolan vill bli ännu starkare på området för isbrytning och isoperationer och fördjupar samarbetet med tre externa parter.

Hur ser du på ledarskap? Anna Petersson, nybliven Kompassros, berättar om sin syn på ledarskap och samarbete med sjöfartsbranschen.

Isförstärkt. Med högsta isklass 1A Super är Auto Eco konstruerad för att klara de svåra isförhållandena i bland annat östra Finska viken.
Bareboat. Stena Image säljs och hyrs in på bareboat av Concordia Maritime i en affär som utgör ”ett första steg in på den japanska finansieringsmarknaden”.

”Varnande exempel”. I ett debattinlägg anser två riksdagsledamöter att tonnageskatten är ett ”ett varnande exempel på hur illa borgerligheten kan fungera i regeringsställning”.

Debatt. Olle Felten (SD), ledamot i skatteutskottet, skriver i ett debattinlägg att Sverigedemokraterna är enda parti som vill öppna tonnagebeskattningen för kustsjöfarten.

Debatt. Sjöfartsnäringen är strategiskt viktig för Sverige och den behöver en samlad strategi och ett näringsklimat i världsklass för att locka till nya investeringar, skriver Hans Rothenberg (M) och Boriana Åberg (M) i en replik.
”Öka kustsjöfarten”. Inre vattenvägar och handel var på agendan under Världssjöfartens dag i Norrköping på torsdagen.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50