tisdag 2 maj 2017
Ökar. Containerhanteringen i Norrköpings hamn ökade förra året med 60 procent.

Stora frågor. Är Europa en tillräckligt attraktiv plats för sjöfartsaffärer? undrade Patrick Verhoeven på Svensk Sjöfarts seminarium.

CETA. Kommerskollegium tror att CETA-avtalet kan skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd.
Miljöstrategi. Sex myndigheter vill att sjöfarten ska få mer stöd och styrning för att minska sin miljöpåverkan.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50