onsdag 24 maj 2023
Nybyggen. Sveriges äldsta fortfarande verksamma rederi beställer två nybyggen. Det handlar om Ahlmark Lines, som har beställt två torrlastfartyg från Royal Bodewes i Nederländerna.
Dialog. Tre olika vägar för att nå fossilfri sjöfart presenterades när Gotlandsbolaget arrangerade ett seminarium om hur sjöfartens gröna omställning kan snabbas på.
Sjösäkerhet. Förra året tappades 661 containrar överbord från fartyg till sjöss vilket tyder på en positiv utveckling i containersäkerhet inom global linjetrafik, enligt World Shipping Councils årsrapport.

Klimatkrav. Viking Line väntar sig att EU:s utsläppshandel kommer att kosta rederiet omkring 25 miljoner euro om året, något som också kan påverka priserna för passagerare.
Hamnprestanda. Världsbanken har publicerat den tredje uppdateringen av sitt Container Port Performance Index. Där rankas effektiviteten hos 348 containerhamnar i världen under förra året. Den effektivaste europeiska hamnen finns på plats 16.
Beredskap. Genom ett joint venture med det amerikanska bolaget Crowley har tre av Stena Bulks fartyg blivit en del av amerikanska maritima administrationens Tanker Security Program och är därmed tillgängliga för det amerikanska försvarsdepartementet.

Avtalsrörelsen. Sedan i fredags råder inte längre fredsplikt för Hamnarbetarförbundet. Det är enligt förbundet resultatet av strandade avtalsförhandlingar mellan parterna.
IMO. En båtman, en operativ chef och ett par forskare inom hållbarhet. Talarna på International Day for Women in Maritime på Öckerö berättade om vad de gör inom sjöfarten – och om vitt skilda vägar in i branschen.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50