onsdag 8 mars 2023
Säkerhet. Swedish Bulk och AdMare Ship Management inleder ett nytt samarbete kring säkerhets- och kvalitetsarbete för rederiets fartyg. Partnerskapet beskrivs som ett nytt koncept i branschen.
Färjetrafik. Under måndagen slutfördes omflaggningen av Viking Lines passagerarfartyg Viking XPRS då fartyget överfördes till Finlands fartygsregister och finska flaggan hissades i aktern istället för den estniska.

Logistik. Ett år efter uppstarten av Umeå hamns intermodala järnvägsterminal har trafiken fördubblats och intresset för tågpendeln uppges vara stort.
Statistik. Antalet passagerare i svenska hamnar ökade under fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period året före. Störst ökning syns i Finlandstrafiken.
Segelfartyg. Det blir en resa hem till Göteborg under våren för ostindiefararen Götheborg. Väl hemma kommer fartyget bli en viktig del av Göteborgs 400-årsjubileum.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50