onsdag 3 juni 2020
På remiss. Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har tagit fram ett förslag om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, som även ska gälla anställda på fartyg som tas ur trafik.
Omvärlden öppnar. Allteftersom reserestriktionerna förändras börjar färjerederierna att dra igång sina linjer igen. Men det sker med begränsad kapacitet för passagerare och med många nya rutiner på fartygen. Men Sverige står fortsatt utanför.
Tvära kast. Förändringarna i reserestriktionerna runt Östersjön innebär att den efterfrågade kapaciteten på färjorna ökat. Det har fått både Tallink Silja och Stena Line att göra nya förändringar.

Direkttrafik. Genom att öka frekvensen i sin roro-trafik räknar Wagenborg Shipping Sweden med en ökning av trailerskeppningar direkt till Stockholmsregionen.
Satsar. En ombyggd pråm blir ny utbildningsanläggning när Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB flyttar från Långholmen till Frihamnen i Stockholm.
Affär. Produkttankern Vinga Safir är såld till Väderö Tank och hon överläts förra veckan i Falkenberg till den nya ägaren.

Mätning. ”Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod”, berättar projektledaren för den sjömätning av Göteborgs skärgård som nu drar igång.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50