torsdag 25 september 2014
Inget varsel ännu. Stena Line kan komma att behöva säga upp 800 anställda till följd av SECA-direktivet.

Säkerhet i fokus. Nära 200 personer deltog på Världssjöfartens dag i Göteborg, där mycket knöt an till 20-årsdagen för Estoniakatastrofen.

Varför lämnar ni torrlastsegmentet? Pallas vd om varför man nischar sig inom bunkringssektorn, varför man vill ha svensk besättning och om enkel matematik.

Tvära kast. Lämnar torrlastsegmentet för att istället satsa på specialfartyg avsedda för leveranser av bränsle till havs, där ett projekt redan sjösatts.
”Hedrade. ” Sjöfartsverkets projekt är av sex finalister som nominerats i kategorin ”The One to Watch” i brittiska Ship Efficiency Awards 2014.

Världspolitik. Sanktionerna mot Ryssland väntas inte påverka Viking Supply Ships verksamhet i Karahavet – åtminstone inte i nuläget.

Nya linjer. Den nya 2M-alliansen har presenterat nya linjer och Göteborgs hamn kan bli ett av stoppen.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50