tisdag 3 april 2018
Tuff situation. En fjärdedel av ett tusental sjömän i en studie visar tecken på depression. Många av dem ber inte om hjälp.

Frakt och personbilar. Medan passagerarantalet minskar något så ökar fraktenheterna och personbilarna för Tallink Grupp.

Debatt. Om inte HFD åter tar upp Skatteverkets illa skötta beskattning av svenskar på norska supplybåtar får vi sjömän vända oss till EU-domstolen, skriver Bo Sedvall.

Avvärjd. Förhandlingsresultatet mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänts och därmed blir det ingen sjöfartsstrejk.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50