lördag 9 maj 2020
Fossilfri frakt. Trafikverket storsatsar 230 miljoner kronor på en samarbetsplattform för fossilfria transporter. Konsortiet Triple F, där bland andra Lighthouse ingår, ska lotsa Sverige i raskare takt mot fossilfrihet år 2045.

Balanserad tillväxt. Trots ökad volatilitet på finansmarknaden redovisar The Swedish Club ett stabilt resultat enligt plan.

Ny remissrunda. I ett förnyat förslag till ändring av lotsningslagen i Finland har man bland annat preciserat lotsens rättigheter och skyldigheter vid fjärrlotsning.

Mycket popcorn. Som substitut för olja kommer 40.000 liter popcorn att användas under miljöräddningsövningen Balex Delta.

Stärkt samarbete. Det nationella godstransportrådet ska arbeta för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.
Lovar översyn. Liberalerna vill se över tillgänglighet och priser i Gotlands färjetrafik. Biljettpriserna ska sänkas till att motsvara resa på väg, skriver L i en debattartikel.

Papper. Ett nytt automatiserat höglager för pappersrullar kommer att byggas i anslutning till containerterminalen i Gävle.

Driftsäkert. Nio Stena Line-färjor har gått i flera år utan incidenter som har stoppat driften. Nu får de pris för sin prestation från Chamber of Shipping of America.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50