torsdag 21 augusti 2014
Sjösäkerhet. I år är det 20 år sedan den tragiska olyckan med Estonia inträffade. Efter olyckan skedde väldigt mycket för att förbättra sjösäkerheten på ropaxfartyg respektive vanliga passagerarfartyg. Är allting då frid och fröjd idag?

Pris: 430 miljoner. SLU, SMHI och Kustbevakningen hoppas att regeringen ska bekosta ett nytt avancerat forskningsfartyg.

Tankerexplosion. En indonesisk tanker har exploderat utanför Sumatra.

Ett samtal med. Jan Hanses, nyutsedd vd för Viking Line Abp sedan i våras, understryker att färjetrafik är en volymdriven verksamhet.

Färja på grund. Den chilenska roro-färjan Amadeo I kapsejsade utanför Chiles södra kust.
Ful ankunge. De kallades ”ugly ducklings”, men den transportkapacitet som mobiliserades med hundratals standardfartyg av Liberty-typ anser många att bidrog till de allierades seger. Endast ett fåtal av dem finns kvar idag.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50