onsdag 28 september 2022
Arbetsbrist. När nu förhandlingarna mellan rederi och fackförbund är över står det klart att totalt 175 sjömän sägs upp från Tallink Silja i och med utchartringen av Galaxy.
Gasläcka. Läckor har upptäckts på gasledningarna Nordstream 1 och Nordstream 2 på svenskt och danskt vatten strax utanför Bornholm. Nu varnas både sjöfarten och flyget för områdena.

Koldioxidneutral. Redan inom fem år kan en grön färjekorridor mellan Åbo och Stockholm bli verklighet.
Leverans. Under måndagen genomfördes en ceremoni i Kina för att markera överlämningen av Stena Ebba från Stena RoRo till Stena Line, den andra förlängda E-Flexerfärjan för rederiets Polentrafik.

Vintergods. Ett fartyg kom lastat med 8.500 ton pellets till Helsingborgs hamn i förra veckan och markerade därmed starten på årets pelletssäsong.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50