Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | RoRo

Nya transportmönster

De globala bilskeppningarna står inför betydande förändringar, förutspår Drewry i en färsk rapport.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]wry i en färsk rapport.

Drewry Maritime Research har nyligen publicerat en rapport över marknadsläget för biltransportfartyg nu och inför framtiden. I sin analys skriver det ledande sjöfartskonsultföretaget att biltransporterna har klarat sig bättre i lågkonjunkturen än de flesta andra sektorer inom sjöfart. Men, detta betyder för den skull inte att bilsjöfarten skulle sakna nya utmaningar.

Orsaken till att det marknadssegment som sysselsätter biltransportfartyg hittills verkar ha klarat sig bättre ur den globala lågkonjunkturen än många andra sektorer inom sjöfart anser Drewry vara den moderata investeringstakten i nytt tonnage. Inom denna sektor uppges antalet nybyggen i order vara relativt litet, vilket medför betydligt bättre förutsättningar att klara av två efter varandra påföljande djupdykningar i ekonomin.

Finanskrisen slog ju hårt mot bilhandeln. Efterfrågan på biltransporter minskade och flottans kapacitetsutnyttjande föll kraftigt. Operatörerna är nu mindre benägna att tidsbefrakta tonnage för långa perioder. De satsar i stället på att skapa full sysselsättning för de egna fartygen.

Eftersom antalet kommande nybyggen är begränsat, anser Drewry även att det blir lättare att hantera en ökad efterfrågan på biltransporter. Det existerar inget överskott av ny kapacitet som ruinerar marknaden.

Regional produktion

Drewry uppskattar att den globala handeln med motorfordon under de kommande 15 åren kommer att öka med mellan tre och fyra procent per år. Samtidigt påpekar man att mönstren för globala sjötransporter av bilar har blivit mer komplicerat, i synnerhet då tillverkningen har tenderat att förskjutas från Väst till Öst.

Biltillverkarna har satsat på att bygga ut regional produktion, vilket i viss mån kommer att påverka oceantrafiken negativt. Å andra sidan gynnas sjötransporter av fordonskomponenter inom containersjöfarten.

Europeiska lyxbilar

Hotbilderna mot oceantransporterna av bilar kanske ändå inte förverkligas inom en alltför snar framtid. Drewry räknar med att den japanska bilindustrin, som är en ledande drivkraft för globala bilskeppningar, kommer att ha en stark tillväxt under perioden 2012 till 2015. Sydkorea, som är den näst största skeppningsnationen av fabriksnya fordon, väntas erhålla en genomsnittlig volymtillväxt på minst 4,5 procent inom denna sektor under den närmaste tioårsperioden. Den europeiska bilhandeln väntas återuppnå 2007-års volymer under 2015.

Även om produktionen förskjuts mot länder i Asien ser det inte helt dystert ut för skeppningarna österut. För endast några år sedan var detta en ballastresa efter en importlast av bilar från Asien. Numera har många bilfartyg betalande last även på ostgående, eftersom efterfrågan på europeiska lyxbilar fortsätter att öka i Kina. Drewry konstaterar att de senaste arbetslöshetssiffrorna i Tysklands är de lägsta på 20 år. Landets industristruktur har lyckats skapa efterfrågan på marknader som den kinesiska.

Hamnar och terminaler har stor betydelse för hur lämpligt ett land är för biltillverkning. Till exempel Indien har som målsättning att bli den tredje största biltillverkaren i världen och gör därför enorma investeringar i infrastruktur, inkluderande hamnar och terminaler.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]