Nya skatteregler för sjöfolk

Regeringen utvidgar reglerna om beskattning av sjöinkomst ska gälla för alla svenska sjömän anställda ombord på fartyg registrerade i ett EES-land, inte bara de ombord på svenska fartyg.Dessutom tänker regeringen permanenta det undantag, som hittills bara förlängts från år till år, som gör att sjöfolk boende i Sverige men anställda ombord på fartyg registrerade i andra nordiska länder än Sverige slipper skatt i Sverige. Det ska även gälla de som är anställda på en danskregistrerad färja i trafik mellan Danmark och Sverige. Regeringen föreslår att reglerna börjar gälla 15 december.– Jag ser det här som en justering till EU:s regler om lika vilkor. Det kommer inte att påverka svenska sjömäns arbetsmarknad annat än på marginalen, säger Christer Themnér, vd på Sjöbefälsförbundet.– Det viktiga är att vi får samma vilkor inom hela EES-området, det gäller också för både jobbskatteavdrag och tonnageskatt, säger Håkan Friberg, vd på Sveriges Redareförening.När det gäller jobbskatteavdraget, som sjömän till skillnad från alla andra anställda hitintills inte får tillgodoräkna sig, har regeringen för avsikt att utöka det så att det också ska gälla sjöinkomster. Den delen ska dock först klara sig igenom budgetförhandlingarna de fyra regeringspartierna emellan för att komma med i budgetpropositionen som ska lämnas till riksdagen 20 september.