Nya övervakningsfartyg till Kustbevakningen

Svenska Kustbevakningen ska under hösten nästa år inleda upphandlingen av åtta nya moderna övervakningsfartyg som ska fasa ut de nuvarande övervakningsfartygen i 100- och 280-serien.– Vi vill i nuläget inte offentliggöra budgeten för projektet. Allt är i sin linda och vill håller på med en teknisk specifikation, säger projektledare Pernilla Ståhle till SST.Enligt Kustbevakningen ska de nya fartygen vara vattenjetdrivna och för att minska miljöeffekterna ser myndigheten fördelar med om fartygen byggs i kolfiber istället för aluminium.Leverans av det första nya övervakningsfartyget beräknas till 2010.När det gäller Kustbevakningens övriga fartygssatsningar så är upphandlingen av sju nya kombinationsfartyg i projektet KBV 031 avbrutet. Inget besked om ny upphandling har lämnats. För projektet KBV 001, om tre kombinationsfartyg, ser det ljusare ut. Fartygen ska levereras under de närmaste två åren.