Kategori: Miljö | Torrlast

Nya områden för inlandssjöfart

Transportstyrelsen meddelar att myndigheten har beslutat om nya områden för inlandssjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en för inlandssjöfart.

De nya områdena för inlandssjöfart – trafik på inre vattenvägar som kanaler, floder och insjöar – omfattar skärgårdsområden norr om Göteborg, delar av ostkusten från Kalmarsund i söder till Öregrundsgrepen i norr samt Göta kanal.

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om cirka sex till åtta månader. Detta efter att de skickats till EU-kommissionen för notifiering och uppdatering av förteckningen över EU:s inre vattenvägar.

Stort intresse

– Vi bedömer att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart är stort och vi är glada över att kunna möjliggöra ytterligare områden för trafik. En ökad trafik på våra inre vattenvägar utvecklar och förbättrar transporterna i Sverige. När mer gods kan flytta över från landsväg till vattenväg gör det transportsystemet både säkrare och mindre påfrestande för miljön, säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sjömätning

Till största delen är farlederna i de aktuella områdena i nuläget anpassade för viss mindre handelssjöfart och för fritidsbåtar. Farlederna har varierande kapacitet vad gäller storlek på de fartyg som kan använda sig av dem.

För att möjliggöra trafik för så kallade IVV-fartyg (fartyg anpassade för inlandssjöfart) har Sjöfartsverket i samarbete med Trafikverket påbörjat sjömätning av farleder. Resultaten uppges ligga till grund för bedömning av eventuella kapacitetshöjande åtgärder och förbättringar av den befintliga utmärkningen. Dessa åtgärder är enligt Transportstyrelsen nödvändiga för att göra farlederna trafikerbara för inlandssjöfart.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]