Fotograf: Niklas Björling

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Nya miljörabatter i Stockholms Hamnar

Stöd för elanslutning iland och rabatter för miljöanpassade fartyg är åtgärder som Stockholms Hamnar hoppas ska leda till nya miljöinvesteringar bland rederierna.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ringar bland rederierna.

Vid kommande årsskifte inför Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver. Justeringen beror bland annat på att befintliga rabatter för lägre svavelhalt inte längre är aktuella 2015, då de skärpta svavelreglerna träder i kraft.

En miljon

Till rederier som bygger om fartyg för att kunna ansluta till el vid kaj erbjuder Stockholms Hamnar ett stöd på en miljon kronor per fartyg. Förutsättningen är att fartygen lägger till vid de kajer där Stockholms Hamnar kan erbjuda elanslutning samt att anslutning och trafikering sker under en treårsperiod.

– Det stämmer. Vad vi inför är ett stöd för att bygga om fartyg för att kunna elansluta, säger Henrik Widerståhl, vice vd Stockholms Hamnar, till Sjöfartstidningen.

Han har ingen gissning om hur många fartyg som kan tänkas vara intresserade av stödet.

– De hamnar som vi bygger om, bland annat Värtan och Kapellskär, gör vi i ordning så att vi kan erbjuda elanslutning. Vår förhoppning är att vi ska få rederier att ta klivet.

LNG-rabatt

Dessutom reducerar Stockholms Hamnar hamnavgiften för LNG-fartyg med 5 öre per bruttoton. Det innebär uppåt en miljon kronor i rabatt per år med dagliga anlöp.

Vidare höjs rabatten för reducerade utsläpp av kväveoxid och följer den sjugradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. För ett normalstort fartyg med dagliga anlöp innebär det en rabatt på mellan tre och fyra miljoner kronor per år, beroende på kväveoxidhalt. För reducering av kväveoxider i avgaserna används katalysator, en teknik som togs i bruk redan på 1990-talet.

30 procent

De två rabatterna tillsammans kan ge 30 procents rabatt per anlöp, eftersom LNG-drivna fartyg även reducerar utsläppen av kväveoxid. Hamnen uppger att fartyg med LNG-drift inte släpper ut svavel eller partiklar i luften och reducerar utsläppet av kväveoxid med 85 procent och minskar koldioxidutsläppet.

Stockholms Hamnar har sedan 1990-talet tillämpat miljödifferentierade hamnavgifter.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]