Nya lotsregler för sjöfarten på Limfjorden

Den finska coastern Ramonas kollision med järnvägsbron över Limfjorden, Ålborg, i mars leder nu till nya regler för sjöfarten på Limfjorden och flera andra vattenvägar i Danmark. Detta gäller Randers Fjord, Nakskov Fjord och Avedøreværket hamn. I dessa farvatten blir lots obligatoriskt för fartyg med en längd överstigande 53 meter. Hittills har lotsplikten bara gällt för fartyg över 80 meter.– Det är viktigt för oss att garantera säker navigering i våra farvatten och vi har därför funnit det nödvändigt att skärpa reglerna efter olyckan på Limfjorden i mars, säger Danmarks näringsminister Ole Sohn.Järnvägsbron är fortfarande under reparation och väntas inte öppnas förrän i november för trafik. Fartygstrafiken på Limfjorden besväras inte av bron då den skadade delen av bron flyttats bort.