Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Regelverk

Nya kustbevakningslagen träder i kraft

I dag träder den nya kustbevakningslagen i kraft. Kustbevakningens uppdrag är oförändrat, men myndighetens befogenheter att utreda brott är större.

Kustbevakningen meddelar att myndighetens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft i dag, den första april. Den största förändringen är att Kustbevakningen nu får utreda fler av de brott med maritim koppling som de redan i dag upptäcker. Huvuduppdraget, miljöräddning till sjöss, är oförändrat.

Mer ansvar för maritima brott

Den nya lagen innebär ett utökat och mer självständigt ansvar för bekämpning av brott med maritim koppling. Bland annat ges möjlighet att inleda förundersökning i och utreda fler brottstyper än tidigare.

– Den här utvecklingen gör att vi används effektivare. Vår kompetens och närvaro till sjöss tas till vara bättre i det uppdrag vi redan har, och samtidigt kan vi ge ett tydligare stöd i vår samverkan med till exempel Polismyndigheten och Tullverket, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen, i ett pressmeddelande.

Samma huvuduppdrag

Miljöräddningsberedskapen kvarstår som myndighetens huvuduppdrag och dimensionerar dess resurser, både materiel i form av fartyg och flygplan och antalet medarbetare. Beredskapen för miljöräddning kräver närvaro till sjöss och gör att samma resurser används till flera saker samtidigt, i huvudsak räddningstjänst, krisberedskap och sjöövervakning där brottsbekämpning ingår.

– Det ger ett mervärde, till en lägre kostnad än om flera myndigheter skulle behöva bygga upp en närvaro med fartyg och besättningar där vi redan är, säger Anders Kjaersgaard.

Slutföra brottsutredningar

I de flesta fall är Kustbevakningen den myndighet som påbörjar en utredning av brott med maritim koppling. I stället för att som hittills lämna över utredningarna till en annan myndighet – med undantag för miljöbrott, sjöfylleri och rattfylleri samt ordningsbot för vissa förseelser i sjötrafik som Kustbevakningen redan i dag utreder – kan myndigheten nu leda och slutföra flera brottsutredningar själva.

Läs mer om den nya lagen på Kustbevakningens hemsida.