Nya kustbevakningsfartyget till Göteborg den 7 juli

Kustbevakningens nya kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon kommer att anlöpa Göteborg den sjunde juli. Just nu befinner sig fartyget i Rotterdam för lite kompletteringar. Fartyget är byggt på Damen Shipyard Galati i Rumänien och är designat för att klara nödbogsering, brandsläckning, miljöräddning och andra uppdrag. Det är 79,2 meter långt, 16 meter brett och har ett deplacement på 3.400 ton. Maskineriet har en effekt på cirka 8.000 kW.