Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Container | Regelverk

Nya krav på vägning av containrar

Containrar med felaktigt deklarerade vikter har länge varit ett problem inom sjöfarten. Nu kräver ett flertal sjöfartsorganisationer och ett stort antal länder att IMO skärper reglerna snarast. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]kärper reglerna snarast. 

Problemet med felaktigt deklarerade containervikter har diskuterats i flera år inom IMO, och det är mot den bakgrunden som organisationer som BIMCO, IAPH, ICS och WSC – på uppmaning av just IMO – ihop med ett flertal länder har utfärdat en gemensam skrivelse inför mötet i London den 16-20 september med IMO:s underkommitté för ”Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers” (DSC 18). 

Dagens krav otillräckliga 

I skrivelsen betonar man att de befintliga IMO-kraven för containervägning är otillräckliga och att SOLAS-konventionen därför måste ändras. 

Författarna föreslår därför att vikten på containrarna ska verifieras på endera av två sätt. Det ena sättet är att befraktaren, eller en tredje part, väger containern när den har blivit fylld och förseglad. Det andra sättet är att befraktaren, eller en tredje part, väger samtliga laster och emballage, inklusive lastpallar, förpackningsmaterial och lastsäkringsmaterial, och adderar containerns tara till summan av dessa vikter.

Dokument ska överlämnas

Befraktaren har sedan också ansvaret för att den verifierade bruttovikten uppges och signeras i fraktdokumentet, och att dokumentet i god tid överlämnas till befälhavaren eller motsvarande och till terminalens representant så att dokumentet kan användas vid fartygets stuvning.

Om fraktdokumentet inte överlämnas på korrekta sätt får den fyllda containern inte lastas på fartyget.

Tekniken finns redan

Enligt författarna till skrivelsen finns det redan en existerande teknik som kan användas för att verifiera containervikter utan att någon inblandad part ska behöva drabbas av fördröjningar eller betydande kostnader. 

De totalt 13 sjöfartsorganisationerna och 15 länderna som har utarbetat förslaget anser att det mot bakgrund av de haverier som på senare tid drabbat containerfartyg är av stor vikt att containergods deklareras på ett korrekt sätt, och att IMO därför antar det utarbetade förslaget snarast möjligt. 

I praktiken betyder det att om IMO:s Maritime Safety Committee antar de föreslagna ändringarna på nästa veckas möte med DSC-underkommittén, så kommer ändringarna i SOLAS-konventionen att träda i kraft i maj 2017.        

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]