Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Fartygsutrustning | Säkerhet

Nya kanaler för väder och varningar

Sjöfartsverket meddelar att flera kanaler för utläsningar av navigationsvarningar och väder via VHF-nätet kommer att ändras.

Handelsfartyg och fritidsbåtar som vill ta del av utläsningar av navigationsvarningar och väder får byta kanal när flera kanaler på VHF-nätet ändras, uppger Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. Flertalet lokala trafikkanaler längs med Sveriges kuster från norr till söder samt Vänern, Vättern och Mälaren omfattas av förändringen.

Från 1 november

Förändringen uppges röra flertalet lokala trafikkanaler längs med kusterna från norra till södra Sverige och gäller från och med den 1 november. Nödkanalen 16 påverkas inte av förändringen.

– Trafikkanalerna på VHF-nätet är viktiga för sjösäkerheten. Vi har informerat handelsflottan om förändringarna och det är viktigt att även fritidsbåtar och mindre fartyg tar del av informationen, säger Berit Eklöf, systemingenjör på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Svensk kustradio – förteckning över kanaler